0800 11 977
Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие


Ако мислиш, че си пострадал/а

Как да разберете дали сте жертва на домашно насилие? За много хора това е нещо очевидно, което не може да остави съмнение у пострадалия. В действителност обаче близката връзка с извършителя често пъти изкривява понятия и възприятия и прави трудно разпознаването на насилието.

Много са признаците на насилствената връзка и те не се изчерпват само с прякото физическо посегателство. Най-показателен е страхът от партньора: проявление на този страх може да бъде това, че постоянно внимавате какво казвате и правите, за да избегнете конфликт с него. Друг сигурен признак може да бъде това, че човекът, с когото живеете, се опитва да ви контролира и ограничава, омаловажава вас и нещата, с които се занимавате.

Дали съм засегнат/а или пострадал/а от насилие?

За да се ориентирате по-ясно дали сте засегнати или пострадали от насилие в дома може да отговорите на поредица от въпроси. Колкото повече отговори „да“ имате, толкова по-вероятно е да сте в насилствена връзка. Въпросите са следните:

 1. Изпитвате ли страх от партньора си през повечето време?
 2. Избягвате ли определени теми от страх да не разгневите партньора си?
 3. Чувствате ли се сякаш не можете да направите нищо правилно за партньора си?
 4. Партньорът ви игнорира ли вашето мнение или постиженията ви?
 5. Партньорът ви обвинява ли ви за собственото си поведение?
 6. Вашият партньор отнася ли се толкова зле с вас до степен, че ви е неудобно да ви виждат приятели, семейството, роднините ви?
 7. Вашият партньор отнася ли се към вас като към собственост или сексуален обект, а не като човек?
 8. Вашият партньор контролира ли къде ходите или какво правите?
 9. Вашият партньор ограничава ли достъпа ви до пари, интернет, телефон или автомобил?
 10. Имате ли усещането за себе си, че сте емоционално вцепенени и/или безпомощни?
 11. Понякога имате ли чувството, че партньорът ви е с психически отклонения?
 12. Получавате ли понякога заплахи, че ще ви нарани или убие?
 13. Посягал ли ви е физически вашият партньор?
 14. Заплашва ли ви партньорът ви, че ще отведе децата или ще им навреди?
 15. Заплашвал ли е някога да се самоубие, ако го изоставите?
 16. Вярвате ли, че сте заслужили да бъдете наранявани и малтретирани?

Кой може да получи закрила?

Защита има право да получи всеки – не само възрастни, но и деца, пострадали от домашно насилие, извършено от:

 1. настоящ или бивш съпруг;
 2. настоящ или бивш партньор без брак (във фактическо съжителство/съжителство на семейни начала);
 3. лице, от което има дете;
 4. родител, баба или дядо;
 5. дете, внук, правнук;
 6. брат, сестра, чичо, вуйчо, леля, братовчеди – всички роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
 7. зет, снаха и всеки роднина по сватовство до трета степен включително;
 8. настойник, попечител или приемен родител;
 9. партньор на родителя без брак (във фактическо съжителство/съжителство на семейни начала);
 10. деца/внуци, родители и друг възходящ или низходящ роднина на партньора без брак (във фактическо съжителство/съжителство на семейни начала).

Каква помощ и защита имате право да получите като пострадало лице?

Съдебна защита

Домашното насилие е престъпление и на жертвите се полага защита, както с незабавна заповед от съда по граждански ред, така и с редица наказателноправни мерки от прокуратурата при образувано наказателно производство. Сред мерките, които се полагат на жертвата, са:

 1. Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие чрез заповед за защита от районния съд;
 2. Отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срок, определен от съда;
 3. Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 4. Временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието. Тук условията и срока се определят от съда, ако това не противоречи на интересите на детето. Тази мярка не се налага при висящ съдебен спор между родителите по упражняване на родителските права, по определяне местоживеенето на детето или режима на личните отношения;
 5. Задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 6. Насочване на пострадалото лице към програми за възстановяване.

Вижте подробности за процедурите по подаване на молби и жалби пред органите на съдебната власт тук.

Безопасно убежище

Имате право да бъдете настанени в кризисен център. Много от пострадалите от насилие се нуждаят незабавно да напуснат дома, в който живеят съвместно с извършителя или където извършителят на насилието знае, че живеят. Научете повече за възможността да се настаните в кризисен център на таен адрес и контакти на организации, които да ви насочат, тук.

Психологическа помощ

Пострадалите от домашно насилие (и от други престъпления) имат право на безплатна психологическа помощ и подкрепа. Научете повече за възможностите за достъп до такава помощ тук.

Можете да се свържете със специализираната безплатна национална телефонна линия на Алианса за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП) за съвет на номер 0800 11 977. Терапевтите на линията ще ви посъветват и ще ви насочат към подходяща организация/институция, ако е необходимо.