0800 11 977
Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие


Ако мислиш, че си насилник

Бихме искали да помогнем на всеки един в осъзнаване на собствените му/ѝ агресивни импулси и влиянието на насилническо поведение върху близките хора.

Първата стъпка към прекъсване на затворения кръг на насилието е осъзнаването на проблемното поведение или импулси. Необходимо е да знаете, че проявите на насилие са резултат от страдание, което човек изпитва. Осъзнаването на проблема води до реален шанс за човека да поправи поведението си.

Отговорете на следните въпроси:

  1. Изпитвали ли сте съмнения, че злоупотребявате с ваши близки – съпруг/а; партньор/ка; родител; дете; други близки роднини?
  2. Тревожи ли ви възможността вашето поведение да разруши вашата връзка (семейство) и отношения с близки роднини?
  3. Притеснявате ли се, че децата ви стават свидетели на неприемливо поведение между родителите?

В случай, че сте отговорили положително на някой от посочените въпроси, отговорете си с да или не на следващите въпроси:

Ако поне един от отговорите ви в анкетата е положителен, това може да е индикация за риск в отношенията ви. Има обаче начин да преодолеете този проблем. Кликнете тук и потърсете консултация, съвет или помощ от професионалисти.