0800 11 977
Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие


За проекта

Spasena.org е един от инструментите на мащабен двегодишен проект, чиито цели са да повишат обществената чувствителност и институционалната компетентност в борбата с домашното и основано на пола насилие. Сайтът е създаден от две граждански организации – Българския хлезинкски комитет (БХК) в сътрудничество с Алианса за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП).

Насилието, основано на пола, е сериозен проблем в България. Данните сочат, че у нас поне една от четири жени е преживяла домашно насилие, а на всеки две седмици една жена губи живота си. България отказа да ратифицира основния документ, ангажиращ страните в борбата срещу този тип насилие – Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, добила известност като Истанбулска конвенция.

БХК и АЗНОП си поставят за цел със застъпническа, образователна и обществена дейност да спомогнат да се генерира политическа воля за законодателни и практически мерки за борба с насилието, основано на пола; да се повиши капацитетът на полицията и съдиите за своевременна реакция при случаи на домашно насилие; да се създадат работещи механизми за ефективна защита на жертвите; да се засили обществената нетърпимост към насилието, основано на пола. 

Spasena.org продължава и надгражда усилията за осветляване на проблемите с насилието, основано на пола, вложени в по-ранния проект „Картографиране на убийствата на жени в България“. През 2021 г. той беше разширен, за да се превърне сайтът в платформа за помощ на пострадали, свидетели и осъществени или потенциални извършители на домашно и основано на пола/джендъра насилие.