0800 11 977
Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие


Библиотека

На тази страница ще откриете инфографики, наръчници, доклади и анализи, както и видео, изготвени по проекта „Стоп на полово-базирано насилие срещу жени и деца в България – GBVOUT“.


Инфографики

Данните за жените – за техните преживявания, за тяхното мнение – са ключ не просто към информирането на държавата за действащите и бъдещи политики спрямо жените, а въобще ключ към равенството на жените и разрешаването на техните въпроси.

Тук представяме инфографики с данни на Българския фонд на жените – неправителствена организация с дългогодишен опит и експертно знание в сферата. Първата от двете графики показва нагласите на участниците в допитването към концепциите "права на жените" и "феминизъм". Втората показва възприятията на самите жени за проблемите им в българското общество. Данните са от доклад на фонда от 2022 г. за нуждите на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи в България.

 

Както данните за усилията на българската държава да изпълнява международните си задължения и препоръките на международните органи по въпросите на правата на жените, така и данните за затрудненията, с които и в 21. век се сблъскват жените, майки на дете, показват красноречиво системния характер на неравенството на жените, пронизващо във вертикала цялото общество – от "високата" политика до "най-малката градивна клетка" на обществото, която е семейството. Това се илюстрира от данните от следващите две инфографики.


Наръчници

Наръчник за борба с домашното насилие

Наръчник за борба с домашното насилие, 2022

ИЗТЕГЛИ »

Целта на този наръчник е да изпълни някои от препоръките на Комитета. Публикацията е насочена към полицейски служители, които работят по случаи на домашно насилие и целта му е да повиши капацитета им в областта чрез споделяне на добри практики от нидерландския опит. Този наръчник е част от по-голям проект, чиято цел е да насърчи политическата воля за въвеждане на по-широки законодателни и практически мерки за борба с основаното на пола насилие, както и да създаде обществена нетърпимост към него. Публикацията е създадена от нидерландската полиция в сътрудничество с Българския хелзинкски комитет, като по покана на БХК полицията споделя добри практики от работата си по случаи на домашно насилие над жени и деца.


Наръчник за работа на съдии с жени и деца, жертви на домашно насилие

Наръчника въвежда читателя във важни за темата понятия, дава насоки за работа с най-уязвимите жертви на домашно насилие, запознава читателите с критериите, определени в международната практика за висш интерес на детето, информира за добри практики в контактите с деца, свидетели и жертви на домашно насилие, както и за празнотите в българското законодателство в областта на борбата с домашното насилие.


Доклади и анализи

Красимир Кънев, Международното и европейско право и препоръки към България относно насилието срещу жени и домашното насилие. ISBN 978-954-9738-52-0

Красимир Кънев - Международно и европейско право и препоръки към България относно насилието срещу жени и домашното насилие

ИЗТЕГЛИ »

Книгата на д-р Красимир Кънев представя изследване на относимите към България стандарти и препоръки, свързани с насилието срещу жени и домашното насилие, една бързо развиваща се дейност за защита на правата на човека както на международно, така и на национално ниво.

В първата част на настоящата разработка са изяснени основни принципи и понятия, свързани с предмета на изследването. Във втората част са представени в обобщен вид правото на Европейския съюз (ЕС), свързано с насилието срещу жени и домашното насилие, както и дейността в тази сфера на няколко европейски институции. В третата част са представени правно обвързващите стандарти, общите препоръки и специфичните препоръки към България на органи на Организацията на обединените нации (ООН). В четвъртата част са представени стандартите и препоръките на две регионални организации, в които България членува – Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).


Красимир Кънев и Елена Кръстева, Празнотите в българското законодателство в областта на борбата с насилието срещу жени и домашното насилие. ISBN 978-954-9738-53-7

ИЗТЕГЛИ »

Тази разработка на д-р Красимир Кънев и адв. Елена Кръстева е посветена на празнотите в българското законодателство в областта на борбата с насилието срещу жени и домашното насилие. Тя взема предвид както стандартите и препоръките, които са пряко относими към България, така и тези, които не обвързват пряко страната, но са широко възприети от международните органи на глобално и на регионално ниво и са станали интегрална част от техния подход към борбата с насилието срещу жени и домашното насилие, както и съдебната по нейното прилагане, след което обосновава необходимостта от изменения в законодателството и практиката.


Видео

„Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света,
дори и в лошите ти дни едно сърце за теб тупти -
приятел нарича се той, запомни...“*

В навечерието на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени – 25 ноември – Български хелзинкски комитет и tanuki films ви представят ново видео „Приятелство“, посветено на каузата: борба с насилието, основано на пола със специално направена за клипа адаптация на песента на група ПИФ „Приятел“.

Всяка една от четири жени у нас е преживяла домашно насилие. За част от тях дори не подозираме, макар често да ги познаваме, да са колеги, близки или приятели. Много от тях не успяват да се спасят.

Зад тази смразяваща статистика, с която малцина все още не са се сблъсквали, прозира фактът, че в обкръжението на всеки един от нас има поне една приятелка, на която има как да помогнем. Затова от Български хелзинкски комитет ви призоваваме към съпричастност и действие. Не бива да оставаме безучастни и тихи свидетели на това, което се случва около нас, то не е личен проблем, който се решава зад затворени врата в семейството. Домашното насилие е престъпление, към което трябва да има обществена нетърпимост, както и превенция и защита на жертвите от страна на институциите и закона.

Как може да помогнете като свидетел на домашно насилие научете на spasena.org - сайта на кампанията „Да спрем кръга на полово базираното насилие“ на БХК и Алианс за защита от полово базираното насилие.

На сайта spasena.org ще намерите полезна информация както като странични наблюдатели, така и ако вие сте пострадали от насилие от партньора си или друг близък, или също ако сте човек, осъзнаващ, че има склонност към насилие и иска да го преодолее.

* Цитат от песента на група ПИФ, която членовете на групата позволиха да ползваме и подкрепиха каузата ни срещу домашното насилие.

Над видеото работиха:
Режисьор: Анна Стоева
Оператор: Александър Станишев
Продуцент: Давид Джамбазов, tanuki films
Копродуцент: Александър Станишев
Монтаж: Давид Джамбазов и Анна Стоева
Вокал: Балена Ланджева
Китара/аранжимент: Русита Боева
Музика и текст: П.И.Ф.

В ролите: Станислава Каменова, Ивана Керанова, Анна Христова, Велина Георгиева, Димана Тончева, Лора Илиева, Елина Карастоянова, Юлияна Георгиева, Сашо Христов, Норка Бонева, Светлин Христов, Доминик Станимиров, Стефани Йорданова
Глас зад кадър: Ивана Керанова
Директор продукция: Любомир Анев
Първи асистент режисьор: Боримир Илков
Художник постановчик/костюми: Диана Тотева
Асистент на художника/костюми: Радосвета Гъбова
Първи асистент камера: Радостин Лазаров
Втори асистент камера: Димитър Тенев
Гафер: Никола Лиловски
Грим/коса: Ралица Рот
Продакшън супервайзър: Иван Тихолов
Организатор: Красимир Георгиев
Асистент продукция: Александър Стоичков
Асистент продукция: Явор Мантарков
Звукова постпродукция: Иван Андреев / Сонус
Цветни корекции: Борис Тивчев / Мотиф Пикчърс
Анимация: Атанас Филипов
Камера техника: Magic Shop
Осветление: KFPRO 13

Благодарим на Любомира Пиперова, Иван Велков, Венера Нечкова-Фингарова, Дейвид Мур и Емили Тойнинк, Ирина Джамбазова, Валентина Пеева, хотел "Saggitarius", Кюстендил

Това видео е създадено по проект „Стоп на полово базираното насилие срещу жени и деца в България“ – GBV-OUT, съфинансирано от програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието му е изцяло на авторите му и по никакъв начин не може да се смята, че отразява позицията на Европейската комисия или нейните агенции.